++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

0561 1
เลขหมู่ 382 ก351ค 
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปัญญาชน. (2560). คู่มือทำธุรกิจ นำเข้า ส่งออก แบบมืออาชีพ (ปรับปรุงฉบับสมบูรณ์).
พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน.

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ได้อัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งระเบียบทางราชการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่การนำเข้า-
ส่งออกแบบออนไลน์ ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ยังครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดิม เนื้อหาภายในเล่มได้รับการรวบรวม
เรียบเรียงจากผู้มีประสบการณ์จริง ในงานภาคปฏิบัติมาอย่างยาวนานทุกขั้นตอน จึงกล้ารับประกันได้ว่าเมื่อได้อ่านจนจบแล้ว
สามารถจะนำไปปฏิบัติในการ นำเข้า หรือส่งออก จริงได้ทันที!
 
 
 
 
 
 
 

0561 2

เลขหมู่ 428.249591 ฮ169ส
ฮยัง พัค ฮยอน. (2560).สนทนาอังกฤษเก่งเวอร์ไปกับการ์ตูนลายเส้นสุดชิก = Image english for better
conversation. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
 
คำอธิบาย :     หนังสือเล่มนี้ "มินา" สาวน้อยจิตใจดีจะพาตะลุยสถานการณ์แสนสนุกสุดเฮฮา ผ่านภาพการ์ตูนน่ารักสไตล์เกาหลี
ซึ่งจะช่วยให้การจดจำคำศัพท์ บทสนทนาจากภาพ เป็นวิธีที่ได้ผลยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ แถมยังได้ข้อคิดจากการกระทำดีๆ
ของสาวน้อยคนนี้และก๊วนเพื่อนของเธอ ทั้งยังมีศัพท์ สำนวนต่างๆ โครงสร้างภาษาให้ฝึกอย่างจุใจ และเกร็ดความรู้เสริมด้าน
วัฒนธรรมที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังมี MP3 ฝึกฟัง-พูดเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงและอินไปกับ
ตัวละครอีกด้วย
 
 
 
 

0561 3

เลขหมู่ 495.913 ฝ211ศ
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ทฤษฎี. (2560). ศัพท์หมวด ไทย-อังกฤษ 4000 คำ. กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น.
 
คำอธิบาย : หนังสือนี้ได้เป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเอาชนะปัญหาการสื่อสารเพราะขาดคลังคำศัพท์ จนสามารถ
เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ในเล่มอัดแน่นไปด้วยหมวดคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 27 หมวด มีคำศัพท์กว่า 4,000 คำ พร้อม
เสียงอ่านอักษรไทยและ Phonetic เพื่อประโยชน์ในการอ่านออกเสียงสำหรับผู้เรียน ซึ่งยึดตามพจนานุกรม Oxford RiverBook
English - Thai คำศัพท์ในแต่ละหมวดเรียงลำดับตามอักษรไทย มาตรฐานพจนานุกรม ค้นหาง่าย สะดวกใช้งาน เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

0561 4

 

 

เลขหมู่ 028.9 ช576ท
คะบะซะวะ ชิอง. (2560). เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น. 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เคยไหม...หนังสือที่มีคนอ่านแล้วบอกว่าดี   แต่เราอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ เคยไหม...อ่านเท่าไหร่
ก็ดูจะไม่เข้าหัวสักที เคยไหม...เพิ่งอ่านหนังสือจบวันนี้   วันพรุ่งนี้ก็จำเนื้อหาไม่ได้แล้ว ถ้าคำตอบของคุณคือเคยอย่างน้อยหนึ่งข้อ
คุณจำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้โดยด่วน!
                "คะบะซะวะ ชิอง" จิตแพทย์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น ได้นำประสบการณ์ตรงจากการอ่านหนังสือเดือนละไม่ต่ำกว่า 30 เล่ม
มาตลอด 30 ปี และความรู้ล่าสุดทางด้านประสาทวิทยามาผสมผสานกัน และสรุปเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้คุณอ่านเข้าหัว และจำได้
แม่นไม่มีวันลืม ไม่ว่าจะนำไปใช้กับการเรียน การทำงาน ธุรกิจ หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามในชีวิต อาทิเช่น อ่านครั้งละ 15 นาที 4 ครั้ง
จะช่วยให้จำได้แม่นกว่าอ่านรวดเดียว 1 ชั่วโมง ถ้าอยากจำเรื่องยาก ๆ อย่าท่องจำตอนกลางวัน อ่านแบบสลับบทไปมาจะช่วยให้
เนื้อหาติดหนึบอยู่ในหัว ขยับมือไปด้วยระหว่างที่อ่าน แล้วพลังสมองจะเพิ่มขึ้นมหาศาล การตั้งใจอ่านทุกตัวอักษรจะทำให้คุณจำ
เนื้อหาได้น้อยลง ถ้าอ่านหนังสือตอนที่กำลังตื่นเต้น คุณจะจำเนื้อหาได้นานถึง 30 ปี! และนี่คือหนังสือ "เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่
จิตแพทย์อยากบอกคุณ"