++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การใช้งาน Office365

Office 365 คือคือ โปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชันออนไลน์ที่ทำงานบนระบบ Cloud Computing ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Outlook และ OneDrive ผ่านทางเบราเซอร์ ซึ่งโปรแกรมออฟฟิศตัวเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยนั้นจะต้องทำการติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง โดยสามารถทำงานได้โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ Office 365 นั้นคุณไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ แค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถใช้จัดการงานเอกสารนั้นๆ ได้ รูปแบบจะคล้ายกับ Google Doc นั่นเอง และสามารถใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 
การเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน Office 365  ไปที่ http://portal.office.com เพื่อเข้าใช้งาน Office365
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้ สำหรับการ Login เข้าใช้งาน (โดเมน : @mcru.ac.th)
     อาจารย์/บุคลากร  :  ใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ในครั้งแรกที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์
                                  ตัวอย่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     นักศึกษา             :  บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้รหัสนักศึกษา 9 หลัก ตัวอย่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
การ Login เข้าใช้งานครั้งแรก : เมื่อทำการ Login เข้าใช้งานในครั้งแรกระบบจะแจ้งให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โดยรูปแบบการตั้งรหัสผ่าน (Password) จะใช้รูปแบบเดียวกันกับระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
 
โดยสามารถใช้บริการได้ตลอดหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ (นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ควรมีอีเมล์สำรองหรื่อแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่น ในการใช้งานด้วย)
 

pdfคู่มือการใช้งาน Office365