++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

📣 เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-------------------------------

🔹🔹 ประกาศขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

 

***หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้าสอบในระยะเวลาดังกล่าว สามารถรอการปรับปรุงตารางสอบในครั้งต่อไป (ปรับปรุงตารางสอบครั้งต่อไปวันที่ 2 มีนาคม 2563)