กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2565 01 ตุลาคม 2565 3758
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง 19 สิงหาคม 2565 3954
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 4010
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 22 กรกฎาคม 2565 3928
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2565 21 กรกฎาคม 2565 3896
การประชุมจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565 3892
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 16 มิถุนายน 2565 3993
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2565 13 มิถุนายน 2565 3857
บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยในทุกวันศุกร์ 13 มิถุนายน 2565 3844
การประชุมชี้แจงจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 07 มิถุนายน 2565 3799