กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง่ายๆ ด้วยตนเอง" 10 มกราคม 2567 446
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" 05 มกราคม 2567 461
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2566 26 ธันวาคม 2566 497
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Word, Excel, Power Point )" 20 ธันวาคม 2566 468
โครงการอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านดิจิทัลให้กับชุมชนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2566 491
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 16 ธันวาคม 2566 497
กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2023 13 ธันวาคม 2566 483
โครงการอบรมหลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้งาน Chat GPT และ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน" 13 ธันวาคม 2566 539
โครงการอบรมหลักสูตร "การสร้าง Chat bot สำหรับเพจ Facebook ทำเองได้ง่ายนิดเดียว" 08 ธันวาคม 2566 450
โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร" 08 ธันวาคม 2566 459