กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 14 ธันวาคม 2565 4145
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาเปิดมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษ ในงาน The Competency based skills assessment Conference Day 06 ธันวาคม 2565 4392
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 03 ธันวาคม 2565 4446
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks ฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา 01 ธันวาคม 2565 4209
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2565 30 พฤศจิกายน 2565 4135
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks และอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 29 พฤศจิกายน 2565 3951
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2565 4231
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดการสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล(ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 15 พฤศจิกายน 2565 4132
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2565 08 พฤศจิกายน 2565 4160
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2565 04 พฤศจิกายน 2565 4103