กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือเก่าออกจากระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 28 มีนาคม 2565 3042
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565 04 มีนาคม 2565 2904
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565 24 มกราคม 2565 4590
กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 21 มกราคม 2565 4252
กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 21 มกราคม 2565 4354
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2564 28 ธันวาคม 2564 4588
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2564 15 ธันวาคม 2564 4468