กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาเปิดมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษ ในงาน The Competency based skills assessment Conference Day 06 ธันวาคม 2565 3772
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 03 ธันวาคม 2565 3931
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks ฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา 01 ธันวาคม 2565 3753
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2565 30 พฤศจิกายน 2565 3667
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks และอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 29 พฤศจิกายน 2565 3511
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2565 3756
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดการสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล(ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 15 พฤศจิกายน 2565 3695
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2565 08 พฤศจิกายน 2565 3712
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2565 04 พฤศจิกายน 2565 3688
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 29 ตุลาคม 2565 3754