กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 17 กุมภาพันธ์ 2567 258
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย : เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 17 กุมภาพันธ์ 2567 288
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้บริการต่างๆของ Cloud Service และการนำ BigData ไปใช้งานต่อยอดทางการศึกษา" 08 กุมภาพันธ์ 2567 314
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567 01 กุมภาพันธ์ 2567 345
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 01 กุมภาพันธ์ 2567 358
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content" 31 มกราคม 2567 347
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker" 24 มกราคม 2567 364
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบเบื้องต้น" 19 มกราคม 2567 396
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : สกุลเงินดิจิทัล, การป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการใช้งานทางเทคโนโลยี" 17 มกราคม 2567 385
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 16 มกราคม 2567 455