กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 31 สิงหาคม 2566 290
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 สิงหาคม 2566 335
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 23 สิงหาคม 2566 318
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน 23 สิงหาคม 2566 360
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษา 16 สิงหาคม 2566 313
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล (ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 10 สิงหาคม 2566 311
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2566 10 สิงหาคม 2566 320
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษา 09 สิงหาคม 2566 324
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ 09 สิงหาคม 2566 317
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน 09 สิงหาคม 2566 303