กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสคณะทำงานชุดที่ 3 04 เมษายน 2565 4671
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 29 มีนาคม 2565 3395
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์โรงเรียน 28 มีนาคม 2565 3541
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือเก่าออกจากระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 28 มีนาคม 2565 3742
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565 04 มีนาคม 2565 3475
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565 24 มกราคม 2565 5143
กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 21 มกราคม 2565 4808
กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 21 มกราคม 2565 4946
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2564 28 ธันวาคม 2564 5178
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2564 15 ธันวาคม 2564 5053