หนังสือน่าอ่าน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 30 ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายลักษณะพยาน” 04 พฤศจิกายน 2565 3664
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 29 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books” 25 ตุลาคม 2565 3666
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 28 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ” 07 ตุลาคม 2565 3714
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 27 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับการเกษตร ” 21 กันยายน 2565 3707
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน” 09 กันยายน 2565 3874
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 26 สิงหาคม 2565 3776
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 24 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ” 27 กรกฎาคม 2565 3745
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 23 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาปฐมวัย ” 27 กรกฎาคม 2565 3906
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 22 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” 12 กรกฎาคม 2565 3874
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 21 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่านสาขาวิชานิติศาสตร์” 04 กรกฎาคม 2565 3840