บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 44

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 44 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. การบัญชีเพื่อการจัดการ Managerial Accounting  รายละเอียด
          2. ระบบบัญชี  รายละเอียด
          3. การบัญชีการเงิน Financial Accounting  รายละเอียด
          4. การบัญชีการบริหาร (การบัญชีต้นทุน 2)  รายละเอียด
          5. การบัญชีระหว่างประเทศ International accounting  รายละเอียด
          6. Born to be นักบัญชี 2014  รายละเอียด
  

          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด