หนังสือน่าอ่าน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 40 25 มีนาคม 2566 901
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 39 10 มีนาคม 2566 765
บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 38 24 กุมภาพันธ์ 2566 797
บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 37 10 กุมภาพันธ์ 2566 673
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 36 27 มกราคม 2566 650
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 35 16 มกราคม 2566 3667
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 34 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือวรรณกรรม กวีซีไรต์” 29 ธันวาคม 2565 3637
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 33 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books” 16 ธันวาคม 2565 3630
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 32 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน” 03 ธันวาคม 2565 3830
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 31 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน วรรณคดี” 18 พฤศจิกายน 2565 3664