บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-Library ครั้งที่ 42

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-Library ครั้งที่ 42

มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้
          1. SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด  รายละเอียด
          2. การจัดการลอจิสติกส์ รายละเอียด
          3. ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด รายละเอียด
          4. ชีวิตดิ๊ดี แค่เปลี่ยนวิธีตัดสินใจ รายละเอียด
          5. ธุรกิจส่วนตัว SME คุณทำได้ รายละเอียด
  

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด