หนังสือน่าอ่าน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 20 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ” 17 มิถุนายน 2565 3781
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 19 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการตลาด” 02 มิถุนายน 2565 3822
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 20 พฤษภาคม 2565 4398
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” 06 พฤษภาคม 2565 3906
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 16 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาศิลปศึกษา" 22 เมษายน 2565 3923
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 15 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ" 08 เมษายน 2565 4079
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 14 ว่าด้วยเรื่อง " หนังสือน่าอ่าน “สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 25 มีนาคม 2565 3801
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 13 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือน่าอ่าน สาขาหลักชีววิทยา" 11 มีนาคม 2565 3986
หนังสือใหม่ปีงบประมาณ 2565 หมวด 000 เบ็ดเตล็ด หรือความรู้ทั่วไป (Generalities) 28 กุมภาพันธ์ 2565 4123
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.12 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาภาษาจีน" 24 กุมภาพันธ์ 2565 4059