บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 52 " เทคโนโลยีน่ารู้ "

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 52 " เทคโนโลยีน่ารู้ " มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. PHARMACOGNOSTIC SPECIFICATION OF THAI CRUDE DRUGS ข้อกำหนดทางเภสัชเวทของสมุนไพรไทย) รายละเอียด
          2. ๑๒o ปี กรมชลประทาน ๖ รัชกาลงานของแผ่นดิน รายละเอียด
          3. หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รายละเอียด
          4. หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการลดการใช้น้ำ รายละเอียด
          5. หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ