ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากบูธสำนักพิมพ์ สารพันธ์ศึกษา 07 December 2022 7
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน 30 November 2022 30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 22 November 2022 58
ประกาศชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 14 November 2022 58
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2565 11 November 2022 69
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 1-5 เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 09 November 2022 74
แจ้งเวลาการให้บริการห้องสมุดช่วงปิดภาคเรียน 08 November 2022 58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 18 October 2022 92
แจ้งวันหยุดห้องสมุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 11 October 2022 105
แจ้งวันหยุดห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 11 October 2022 18