สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ https://bit.ly/EEC-Training2

                โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ (รอบละ 30 คน) ดังนี้
                🔶
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566  เวลา 13.30 - 16.30 น.
                🔷 วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 รอบเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
                🟣 วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 รอบบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น.

                เปิดอบรมเพิ่มอีก 2 รอบ ดังนี้
                🟣 วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
                🔶 วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

                ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (Lab2) ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์