ขอเชิญชวนน้องๆทุกท่าน ชวนเพื่อนมาดู NETFLIX พร้อมกันที่ห้องร่มฉัตร ได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

ขอเชิญชวนน้องๆทุกท่าน ชวนเพื่อนมาดู NETFLIX พร้อมกันที่ห้องร่มฉัตร ได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)
😘 ชั้น 2 - 3 - 4 สามารถเข้าดูได้ 4 - 5 ท่าน ต่อห้อง
🥰 ชั้น 5 สามารถเข้าดูได้ 6 - 9 ท่าน ต่อห้อง
😍 ชั้น 6 สามารถเข้าดูได้ 6 - 15 ท่าน ต่อห้อง
😍 ชั้น 6 ห้องร่มฉัตร สามารถเข้าดูได้ 20 ท่านขึ้นไป ต่อห้อง

⏰ เวลาเปิด - ปิดทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ | เวลา 08:30น. - 16:30น.

✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536 ต่อ 1610
🌃 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ ชั้น6 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)