สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix สามารถเข้าใช้บริการได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น5  สามารถติดต่อจองเข้าใช้บริการได้ โทร 032-720-536 ต่อ 1609 ได้ทุกวันทำกา
                    หมายเหตุ
                    - ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น
                    - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ