ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ที่ได้เลื่อนเป็นระดับชำนาญการ

         ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ที่ได้เลื่อนเป็นระดับชำนาญการ