กิจกรรมสำนักฯ

Display # 
Title Published Date Hits
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาเปิดมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษ ในงาน The Competency based skills assessment Conference Day 06 December 2022 8
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 03 December 2022 10
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks ฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา 01 December 2022 77
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2565 30 November 2022 20
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks และอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 29 November 2022 40
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา 22 November 2022 75
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดการสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล(ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 15 November 2022 68
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2565 08 November 2022 47
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2565 04 November 2022 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 29 October 2022 67