ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

           งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 สิงหาคม 2567 รับสมัครรุ่นละ 30 คน (สมัครได้ 1 คน/รุ่น)
    🟧 รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 7 สิงหาคม 2567
    🟪 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 14 สิงหาคม 2567
          อบรม 3 ชั่วโมง (13.00 - 16.00น.)  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Training Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
          สมัครเข้าอบรมโดยสแกน QR Code หรือกดลิงก์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

#comcenterMCRU #comcenter #MCRU  #ศูนย์คอมพิวเตอร์  #ARIT
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/comcenterMCRU
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th