ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

                    เพื่อเป็นการป้องกันและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิคในปัจจุบัน จึงขอปรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงก์Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/94235820602...
                    Meeting ID: 942 3582 0602
                    Passcode: 614065
                    เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) รายละเอียด

                    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.0-3272-0536-9 ต่อ 1609
                    ติดตามข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ : http://arit.mcru.ac.th