ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2565

                 ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2565
                 ✿ แบบประเมินความพึงพอใจการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์

                 ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ ประจำเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)