แจ้งเวลาการให้บริการห้องสมุดช่วงปิดภาคเรียน

             แจ้งเวลาการให้บริการห้องสมุดช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง18 พฤศจิกายน 2565
             สำนักวิทยบริการฯเปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน
             🗓 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เปิดให้ใช้บริการ ⏰ 08:30 น. - 16:30 น.
             🗓วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เปิดให้ใช้บริการ ⏰ 08:30 น. - 16:30 น.
             ☎️ติดต่อ 0-3272-0536-9 ต่อ 1602