แจ้งเวลาทำการห้องสมุด เดือนกันยายน 2565

                   แจ้งเวลาทำการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการฯเปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน
                   🗓 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เปิดให้ใช้บริการ ⏰08:30 น. - 16:30 น.
                   🗓วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เปิดให้ใช้บริการ ⏰08:30 น. - 16:30 น.
                   ☎️ติดต่อ 0-3272-0536-9 ต่อ 1602