บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 59 ศิลปะ ลวดลายไทย

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 4 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 59 ศิลปะ ลวดลายไทย มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. ศิลปะลายรดน้ำ  รายละเอียด
          2. เส้นสายลายไทย ชุด สัตว์หิมพานต์ รายละเอียด
          3. เส้นสายลายไทย ชุด พื้นฐานเบื้องต้นการเขียนลาย  รายละเอียด
          4. หนังสือเพื่อการศึกษาจิตรกรรมไทย ชุด ศิลปะประจำชาติไทย กนก นารี กบี่ คช.  รายละเอียด

          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
  รายละเอียด