บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 48

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 48 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. จิตวิทยาการกีฬา รายละเอียด
          2. Ethnamusicology ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา รายละเอียด
          3. 208 ข้อแนะนำผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้ รายละเอียด
          4. แก่นทฤษฎีดนตรีสากล รายละเอียด
          5. ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

 

  รายละเอียด