บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 41

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 41 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. Cryptocurrencies  รายละเอียด
          2. Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime รายละเอียด
          3. Cybercrime: Using Computers as Weapons รายละเอียด
          4. Thinking Critically รายละเอียด
          5. Family Separation and the U.S.-Mexico Border Crisis รายละเอียด
          6. Food Allergies and Sensitivities: Your Questions Answered รายละเอียด
          7. Food Labels: Your Questions Answered รายละเอียด
  

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ