บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 30 ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายลักษณะพยาน”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 30 ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายลักษณะพยาน” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน รายละเอียด
          2. สรุปประเด็นข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน พร้อมข้อสังเกต  รายละเอียด
          3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานคดีแพ่ง/คดีอาญา รายละเอียด
          4. เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน ติวเข้ม 3 สนามสอบ  รายละเอียด
          5. พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2557)  รายละเอียด
 
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด