บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 29 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 29 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. Inequality in America: Causes and Consequences  รายละเอียด
          2. Indigenous Peoples: An Encyclopedia of Culture, History, and Threats to Survival  รายละเอียด
          3. ABC of Kidney Diseasea  รายละเอียด
          4. A Teacher's Guide to Standards-Based Learning  รายละเอียด
          5. A Teacher's Guide to Special Education  รายละเอียด
          6. A Mary Shelley Encyclopedia  รายละเอียด
 
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด