ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 40 เครื่อง 18 August 2023 1156
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 40 เครื่อง 07 August 2023 1198
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง 26 July 2023 1147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องการเรียนรการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 16 March 2023 1169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 14 March 2023 954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 07 March 2023 764
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 01 March 2023 748
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 27 February 2023 443
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 23 February 2023 440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 21 February 2023 516