ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียน การสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 05 July 2024 425
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 27 June 2024 472
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 21 June 2024 457
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 12 June 2024 522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 06 June 2024 558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 06 June 2024 549
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 27 May 2024 618
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 24 May 2024 615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 17 May 2024 654
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 14 May 2024 678