ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถรับทราบรายชื่อดรรชนีวารสาร และขอใช้บริการได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536 ต่อ 1601 (วารสารและสิ่งพิมพ์)

รายละเอียด