ข่าวสอบทักษะคอมพิวเตอร์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 08 มีนาคม 2565 4046
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2565) 05 มีนาคม 2565 3695
เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 03 มีนาคม 2565 3681
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 19 มกราคม 2565 3954
ประกาศเลื่อนการสอบนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ พศ.2564 05 มกราคม 2565 3560
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 28 ธันวาคม 2564 3622
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา (รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์) 21 ธันวาคม 2564 3843
ประกาศรับสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565 ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2564 3713