++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญเข้าใช้งานแชทบอทบริการตอบคำถาม เพื่อช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีช่องทางบริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ สามารถ @Line ด้านล่างได้เลยค่ะ

20210428 2