++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม"ยืมมาก ลุ้นมาก" ในรูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ยืมได้

                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดกิจกรรม"ยืมมาก ลุ้นมาก" ในรูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ โดยท่านที่สนใจสามารถยืมหนังสือออนไลน์และนัดวันรับหนังสือ พร้อมคูปองลุ้นกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/aritmcru

20210422 2