++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา904 เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา904 เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ในวันศุกร์ที่11 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตซอล หลังโรงยิม1 ตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป