++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ห้องสมุดปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563

📢ประกาศ ห้องสมุดปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดราชบุรี
 
20200327 1

 📚หากผู้ใช้บริการท่านใดต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสือหน้าห้องสมุดในกรณีที่ไม่มีค่าปรับหนังสือ และสำหรับหนังสือที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ห้องสมุดจะขยายเวลาคืนหนังสือไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีค่าปรับใดๆทั้งสิ้น