++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
AnnualActionPlan ARIT2563 001 AnnualActionPlan ARIT2562 001
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 pdfดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
AnnualActionPlan ARIT2561 001 AnnualActionPlan ARIT2560 001

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdfดาวน์โหลดเอกสาร