พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 426

                  กิจกรรมจำลองสนามสอบ (MOCK EXAM) ปีการศึกษา 2564 สำหรับ นักเรียนสาธิตฯ ม.6 และ ม.3  เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมการสอบจริง GAT-PAT, วิชาสามัญ, O-NET ม.3 และอื่นๆ โดยสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 64 - 24 มกราคม 65 นี้ ณ ห้องภาษาต่างประเทศ ชั้นM รร.สาธิตฯจอมบึง