++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รายงานการประเมินตนเอง

  • หมวด: รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 12:41
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2559 15:43
  • ฮิต: 7157
รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
  cover SAR2562
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

SAR 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

SAR 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

sar58 sar57

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

pdfดาวน์โหลดเอกสาร