ช่องทางการร้องเรียน

   ช่องทางการร้องเรียน   

Slide65

งานสำนักงาน ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการฯ

 

   

โทร. 032-720-536 ต่อ 1600

 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

 

 

โทร. 089-7632131 หรือ โทร. 032-720-536 ต่อ 1607

 

Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

inbox เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สามารถติดต่อด้วยตนเองที่ งานสำนักงาน ชั้น 1อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 46 ม.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้้านจอมบึง
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150