++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรม Read & Share อ่านสนุก แชร์สนั่น

กิจกรรม Read & Share อ่านสนุก แชร์สนั่น
-------------------------------

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Read & Share อ่านสนุก แชร์สนั่น และพบกับนิทรรศการวันสำคัญประจำเดือน ตั้งแต่วันนี้ - เดือนมีนาคม 2561
 
       เดือนธันวาคม        นิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       เดือนมกราคม        นิทรรศการวันครู
       เดือนกุมภาพันธ์     นิทรรศการวันมะเร็งโลก
       เดือนมีนาคม          นิทรรศการวันช้างไทย
 
       กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม
       1.ถ่ายรูปคู่กับมุมต่างๆ ของนิทรรศการ
       2.บรรยายความรู้ที่ได้รับแล้วโพสลงเฟซบุ๊ค
       3.ใส่ #Read&Share หรือ #อ่านสนุกแชร์สนั่น
       4.เช็คอิน ห้องสมุด@mcru
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มียอดไลค์โพสสูงสุด 6 อันดับแรกประจำเดือน
 
20171204 2 detail
 
20171204 2 reward