++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:14
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562 14:42
  • ฮิต: 1380
แผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
  20210209 แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ 2564 001
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   pdfดาวน์โหลดเอกสาร
AnnualActionPlan ARIT2563 001 AnnualActionPlan ARIT2562 001
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 pdfดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
AnnualActionPlan ARIT2561 001 AnnualActionPlan ARIT2560 001

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdfดาวน์โหลดเอกสาร