++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รายงานการประเมินตนเอง

  • หมวด: รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 14:32
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2559 15:43
  • ฮิต: 7333
รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
cover sar2563 cover SAR2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
pdfดาวน์โหลดเอกสาร

SAR 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

SAR 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

 

sar58 sar57

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

pdfดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

pdfดาวน์โหลดเอกสาร