++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แผนบริหารความเสี่ยง

  • หมวด: แผนบริหารความเสี่ยง
  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562 16:47
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2559 15:43
  • ฮิต: 2402
แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------

 

 riskARIT 2562 ฉบบปรบปรง 001  riskARIT 2562
 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับถ่ายทอด)
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

 

riskARIT 2560 riskARIT 255
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง )
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง)

pdfดาวน์โหลดเอกสาร