++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรม " Young Love รักเป็น ปลอดภัย "

กิจกรรม " Young Love รักเป็น ปลอดภัย "

-------------------------------
 

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Young Love รักเป็น ปลอดภัย "

เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์

วิทยากรโดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพยาไท2 และ ดีเจ เชาเชา พบของรางวัลมากมาย

ในวันพุธ ที่ 7 พ.ย.2561 ระหว่างเวลา 12.00 - 15.30 น

ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง