++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
-------------------------------
 
หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาพลศึกษา)
             - วันที่สัมภาษณ์ เสาร์ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
             - สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดนักเรียน

หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.) เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา
             - วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
             - สถานที่ โรงยิมพลศึกษาม.ราชภัฏราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดพละจากโรงเรียนเดิม

หลักสูตรอื่นๆ ทุกสาขาวิชา
             - วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
             - สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดนักเรียน

เอกสารที่ต้องนำมา
             ใบสมัครหรือบัตรประจำตัวประชาชน
             สำเนาใบแสดงผลการเรียน

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ศุกร์ 27 เมษายน 2561
 
pdfรายละเอียด