หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2564

0164 1
เลขหมู่ 155.4 ก366จ
กอสวามี, อูชา. (2562). จิตวิทยาเด็ก : ความรู้ฉบับพกพา = Child psychology : a very short introduction. กรุงเทพฯ :
บุ๊คสเค.

คำอธิบาย :
หนังสือเล่มนี้สมองของทารกเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร? คำถามแบบใดที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กจดจำได้แม่นยำขึ้น? เหตุใด
เด็ก 6 ขวบจึงแก้ปัญหาบางอย่างได้ดีกว่าผู้ใหญ่? ระดับความมั่นคงของความผูกพันส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการเด็กอย่างไร? โลกของ
จิตวิทยาเด็ก คือแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไร้ขอบเขต "จิตวิทยาเด็ก : ความรู้ฉบับพกพา" คือกุญแจไขสู่โลกมหัศจรรย์
ในสมองของทารกไปจนถึงวัยรุ่นตอนต้น โดยครอบคลุมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงแง่มุม
ซับซ้อนอย่างการเรียนรู้ภาษา การใช้เหตุผล หรือจริยธรรม แสดงให้เห็นบทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือพันธุกรรม
นับตั้งแต่การเลี้ยงดูในครอบครัว ความสัมพันธ์กับพี่น้องและเพื่อน การเล่น หรือการเรียนรู้ในโรงเรียน นี่คือคู่มือชั้นดีที่ผสาน
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจทางจิตวิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยประคองให้เด็กก้าวเดินบนเส้นทาง
แห่งพัฒนาการได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

0164 2

เลขหมู่ 332.024 อ454

(2562). ออมให้เงินโต : คู่มือวางแผนการเงินฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : พราว.     

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่...เงินไม่เหลือเก็บ? มีเงินเหลือแต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธนาคาร?
เสียภาษีเยอะมากอยากขอคืนภาษี? ห่วงเรื่องเงินใช้หลังเกษียณ?... ไม่ต้องกังวลไป หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้! "ออมให้เงินโต คู่มือวางแผน
ออมเงินฉบับสมบูรณ์" หนังสือความรู้ทางการเงิน ที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาการเงินในทุกๆ เรื่องที่คนทั่วไปจะต้องใช้
ในชีวิตตั้งแต่เกิดจนวินาทีสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น วางแผนใช้จ่ายรายเดือน คัดเลือกกองทุนรวม ออมเงินด้วยกองทุนรวม ประกันความเสี่ยง
วางแผนภาษี ไปจนถึงวางแผนเกษียณ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
0164 3

เลขหมู่  345 ว494ป

วิกรณ์ รักษ์ปวงชน. (2562). ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา. นนทบุรี : ไอดีซี พีเมียร์.     

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เป็นเป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน
เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาโดยสรุป ประกอบคำอธิบายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือยากต่อการ
ทำความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับนิสิต
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

0164 4

เลขหมู่  633.79 ส274ก

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. (2562). กัญชายาวิเศษ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน.

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ สารสกัดน้ำมัน "กัญชา" จะได้สารเคมีสำคัญที่สุด 2 ชนิด คือ "THC" หรือสารที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
หากใช้มากเกินขนาดแต่หากใช้อย่างเหมาะสมสามารถบำบัดรักษาอาการของโรคเครียด พากินสัน โรคซึมเศร้า และอัลไซเมอร์ได้
"CBD" หรือสารที่มีอยู่ในสมองมนุษย์ ทำหน้าที่บัดรักษาอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่มีอาการอักเสบ รวมทั้งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่เป็นบ่อเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆในร่างกายได้